Politika IMS společnosti DITON

Účelem společnosti DITON je vyrábět a dodávat kvalitní betonové výrobky pro venkovní architekturu, tak abychom v maximální možné míře uspokojili potřeby a požadavky našich zákazníků, a tím jim přinášeli dobrý pocit z užitné a estetické hodnoty jejich díla.

Organizace se zavazuje zajistit dobré stabilní pracovní prostředí a podmínky pro zvyšování spokojenosti pracovníků; dále podporovat interní komunikaci formou projednání a spoluúčasti, výchovy, školení a výcviku pracovníků, včetně rozvoje odpovědností a pravomocí s cílem porozumět v organizaci vzájemným souvislostem potřeb a očekávání; vytvářet povědomí o politice a cílech integrovaného manažerského systému (IMS), tak aby se pracovníci mohli účelně podílet na tvorbě, zavádění, udržování a zlepšování všech oblastí IMS.

V postupech IMS bude vedení společnosti prosazovat neustálé zlepšování systémů managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému managementu bezpečnosti práce dle ČSN ISO 45001:2018; bude pro to vytvářet podmínky a zdroje umožňující realizaci politiky IMS, plnění závazných požadavků, řešení rizik, příležitostí a změn; a bude pravidelně sledovat a přezkoumávat a vyhodnocovat výkonnost IMS.

Organizace se bude chovat náročně vůči svým dodavatelům. Nekompromisní požadavky na kvalitu, stanovené vůči dodavatelům budou vyváženy naší snahou umožnit vybraným dodavatelům perspektivu.

Organizace si je vědoma odpovědnosti za efektivnost systému environmentálního managementu a bude trvale dbát na dodržování všech závazných povinností (požadavků platné legislativy) a usilovat o trvalé zlepšování environmentálního profilu a dosažení rovnováhy mezi životním prostředím, organizací a její ekonomikou z pohledu plnění potřeb současnosti i budoucnosti, včetně motivace pracovníků k aktivnímu přístupu při dodržování těchto zásad.

Organizace bude rozvíjet programy zaměřené na neustálé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zapojením všech pracovníků do procesu určení nebezpečí; a bude věnovat pozornost zajištění efektivnosti úkolů prevence rizik, a to především s důrazem na zajištění bezpečnosti a zdraví pracovníků.

Naším cílem je vyrábět a na trh dodávat kvalitní betonové výrobky, a k tomu poskytovat komplexní služby tak, abychom byli stále žádaným dodavatelem. Chceme být i nadále lídrem trhu s největším tržním podílem, který v našem oboru udává standardy.

Naší vizí je být v oboru vždy a ve všem skutečně nejlepší, tzn. vyrábět nejkvalitnější a nejhezčí výrobky a poskytovat ty nejlepší služby. Chceme být právem nazýváni „Profesionálové na betonové výrobky“.

Petr Diviš, Jednatel
Pavel Ouroda, Jednatel

II_C04 priloha 1_Politika IMS DITON