Pomáháme


Oblastní charita Pardubice

V roce 2015 a 2016 jsme formou hmotného daru podpořili Oblastní charitu Pardubice. Společnost DITON darovala betonovou dlažbu na úpravu příjezdové cesty odlehčovacího zařízení pro seniory v Mikulovicích u Pardubic.

Odlehčovací služby Červánky pomáhají rodinám či jiným pečujícím osobám zajistit péči o seniory a osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, které nemohou zůstat samy doma bez dohledu v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti nebo si odpočinout od náročné každodenní péče.

Upravená příjezdová cesta umožňuje bezpečný a komfortní přesun klientů z a do budovy ambulantní odlehčovací služby.


Domeček plný koleček

Na podzim v roce 2016 jsme formou hmotného daru podpořili DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK (DPK) ve Staré PaceDPK je projekt víceúčelového centra pro handicapované. Společnost DITON darovala ztracené bednění pro vybudování komunitního bydlení s asistencí pro šest zdravotně postižených lidí:

O samotném snažení DPK vypovídá také výstižná reportáž TV Barrandov, kde je vidět, jak co nejefektivněji využili získanou podporu a jak velkou část stavebních prací dělají svépomocí: https://www.youtube.com/watch?v=UkJkjivIJ0g

Více na: http://www.domecekplnykolecek.cz/viewpage.php?page_id=107 a http://www.domecekplnykolecek.cz/viewpage.php?page_id=39